سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاره کم سنه
 
قالب وبلاگ
فرماندار شهرستان سنندج در اطلاعیه ای اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی
شهر سنندج را اعلام نمود متن این آگهی بدین شرح است :
 

بسمه تعالی

_______________

فرم شماره 28

 

 

شماره:486481 - ش

تاریخ: 1392/3/15 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر سنندج

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر سنندج می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج به شرح زیر می باشد:

1 - آقای  چیا  آبیدر مشهور به آبیدری فرزند حسین کد نامزد 1214

 

2 - آقای  کاوه  آقائی  فرزند علی کد نامزد 1215

 

3 - خانم  زهرا  آوجیان مشهور به بردبار فرزند کاظم کد نامزد 1216

 

4 - آقای  ابراهیم  ابراهیمی  فرزند عزیز کد نامزد 1217

 

5 - آقای  اسماعیل  ابراهیمی  فرزند ابراهیم کد نامزد 1218

 

6 - آقای  سیدعبدالرحمن  ابراهیمی مشهور به ارشد فرزند سیدمحمدرؤف کد نامزد 1219

 

7 - آقای  محمدطیب  ابراهیمی  فرزند محمدحسن کد نامزد 1241

 

8 - آقای  افشار  احمدی  فرزند عزت کد نامزد 1242

 

9 - آقای  دییار  احمدی مشهور به دیار  فرزند محمدامین کد نامزد 1245

 

10 - آقای  سامان  احمدی  فرزند ابوبکر کد نامزد 1246

 

11 - خانم  شیدا  احمدی  فرزند قدرت اله کد نامزد 1248

 

12 - آقای  حسن  احمدی دهرشید  فرزند محمدامین کد نامزد 1249

 

13 - آقای  شاه رخ  اردلان منش  فرزند عبدالجبار  کد نامزد 1251

 

14 - آقای  امید  استادنوروزی مشهور به نوروزی  فرزند محی الدین  کد نامزد 1252

 

15 - آقای  امید  اسدی  فرزند رمضان کد نامزد 1254

 

16 - خانم  مریم  اسدی  فرزند محمدمراد کد نامزد 1257

 

17 - آقای  یوسف  اسدی مشهور به غلام فرزند محمد کد نامزد 1258

 

18 - آقای  حسین  اصلانی  فرزند علی کد نامزد 1259

 

19 - آقای  مظفر  اصلانی  فرزند علی کد نامزد 1261

 

20 - آقای  وفا  اصلانی  فرزند فیض اله کد نامزد 1262

 

21 - آقای  فاتح  اصلانی اسلمرز  فرزند احمد کد نامزد 1264

 

22 - آقای  ابراهیم  افضلی  فرزند شکر کد نامزد 1265

 

23 - آقای  جمال الدین  افضلی  فرزند عبدالرزاق کد نامزد 1267

 

24 - آقای  ادریس  الماسی  فرزند احمد کد نامزد 1269

 

25 - آقای  کورش  اله ویسی  فرزند حبیب اله  کد نامزد 1271

 

26 - آقای  شمس الدین  امجدیان  فرزند حسینعلی کد نامزد 1275

 

27 - آقای  صدیق  ایوبی  فرزند محمدکریم کد نامزد 1279

 

28 - آقای  فواد  باباخانی  فرزند بهاءالدین کد نامزد 1281

 

29 - آقای  عادل  بدخشان مشهور به پژمان فرزند علی کد نامزد 1282

 

30 - خانم  فرشته  بروسان  فرزند مصطفی  کد نامزد 1284

 

31 - آقای  فواد  بی نیاز  فرزند احمد کد نامزد 1287

 

32 - آقای  محمدصدیق  پایا  فرزند صیدیمراد کد نامزد 1289

 

33 - خانم  ندا  پربار  فرزند ناصر کد نامزد 1291

 

34 - آقای  ئاکو  پرنگ  فرزند محمدصدیق کد نامزد 1292

 

35 - آقای  فریدون  پوررضائی  فرزند اکبر کد نامزد 1294

 

36 - آقای  جمشید  پیرا  فرزند محمدباقر کد نامزد 1295

 

37 - آقای  شاهو  پیرویسی  فرزند محمدسعید کد نامزد 1296

 

38 - آقای  مهدی  تخت فیروزه  فرزند محمد کد نامزد 1297

 

39 - آقای  میلاد  توسلی  فرزند محمد کد نامزد 1298

 

40 - خانم  فریده  جعفری  فرزند علی کد نامزد 1412

 

41 - آقای  حامد  چارداولی  فرزند عبداله کد نامزد 1416

 

42 - آقای  حبیب الله  حسن زاده  فرزند ناصر کد نامزد 1418

 

43 - آقای  شهرام  حسین پناهی  فرزند موسی کد نامزد 1419

 

44 - آقای  فردین  حسین پناهی  فرزند محمدباقر کد نامزد 1421

 

45 - خانم  پخشان  حسین پناهی قروچای  فرزند محمود کد نامزد 1424

 

46 - آقای  فواد  حسین پناهی قروچای  فرزند محمود کد نامزد 1425

 

47 - آقای  سیدبهاالدین  حسینی  فرزند سید علی کد نامزد 1426

 

48 - آقای  سیدعلی اشرف  حسینی  فرزند سید عبدالله کد نامزد 1427

 

49 - آقای  سیدکمال  حسینی  فرزند سیدجبار کد نامزد 1428

 

50 - آقای  علی حسن  حسینی  فرزند نجم الدین  کد نامزد 1451

 

51 - آقای  ابراهیم  حمزه زاده  فرزند محمد صالح کد نامزد 1452

 

52 - آقای  یعقوب  حیدرآبادی  فرزند اله مراد کد نامزد 1454

 

53 - خانم  آرزو  خادم غوثی  فرزند محمدصالح کد نامزد 1456

 

54 - آقای  کاوه  خادمی  فرزند ولی کد نامزد 1457

 

55 - آقای  موسی  خدامرادی  فرزند عیسی کد نامزد 1458

 

56 - آقای  محمدوریا  خورده بینان  فرزند عبدالواحد کد نامزد 1459

 

57 - آقای  علی  خوشگوار  فرزند احمد کد نامزد 1461

 

58 - آقای  اردشیر  رحمانی  فرزند کریم کد نامزد 1467

 

59 - آقای  عارف  رحیمی  فرزند عنایت کد نامزد 1471

 

60 - آقای  فریبرز  رحیمی  فرزند محمد کد نامزد 1472

 

61 - آقای  ایرج  رستمی  فرزند علی اکبر کد نامزد 1475

 

62 - آقای  سیدانور  رشیدی  فرزند سیدبرهان الدین کد نامزد 1476

 

63 - آقای  سیدصلاح  رشیدی  فرزند سیدمحمدغیاث کد نامزد 1478

 

64 - آقای  سیف اله  رضائی  فرزند بهاءالدین کد نامزد 1479

 

65 - آقای  ماشاءاله  رضائی  فرزند عبداله کد نامزد 1481

 

66 - آقای  هیرش  رضائی  فرزند اقبال کد نامزد 1482

 

67 - آقای  فرزین  رعدی  فرزند یداله کد نامزد 1484

 

68 - آقای  شاهو  روحانی  فرزند جمال کد نامزد 1485

 

69 - آقای  سیروان  زارع  فرزند محمود کد نامزد 1486

 

70 - خانم  بهار  زعفرانی  فرزند محمد کد نامزد 1491

 

71 - آقای  فردین  زمانی  فرزند خلیل  کد نامزد 1492

 

72 - آقای  کوروش  زندکریمی  فرزند نبی کد نامزد 1494

 

73 - آقای  زانیار  زندی باغچه مریم  فرزند علی کد نامزد 1496

 

74 - آقای  شاهو  زندی باغچه مریم  فرزند علی کد نامزد 1497

 

75 - آقای  پرویز  ساعدی مشهور به حاج پرویز فرزند شکراله  کد نامزد 1498

 

76 - آقای  خسرو  ساعدی  فرزند عبدالعزیز کد نامزد 1512

 

77 - آقای  سعدی  ساعدی دویسه  فرزند محمدسعید کد نامزد 1514

 

78 - آقای  کمال  سبحانی  فرزند عبدالکریم  کد نامزد 1516

 

79 - آقای  غریب  سجادی  فرزند عارف کد نامزد 1517

 

80 - آقای  امید  سعیدی  فرزند محمدرشید کد نامزد 1518

 

81 - آقای  شهرام  سعیدی  فرزند بیوک آقا کد نامزد 1519

 

82 - آقای  فوأد  سواری  فرزند نبی کد نامزد 1521

 

83 - آقای  مجید  شاه اویسی  فرزند منصور کد نامزد 1525

 

84 - آقای  سیدفرید  شاه ویسی  فرزند سیدحبیب الله کد نامزد 1526

 

85 - آقای  جلال  شریعتی  فرزند ویسمحمد کد نامزد 1527

 

86 - آقای  راشد  شریفی مشهور به سیروان فرزند صدیق کد نامزد 1528

 

87 - آقای  شاهو  طوفانی  فرزند محمدحسین کد نامزد 1545

 

88 - آقای  شهزاد  طهرانی  فرزند محمد کد نامزد 1546

 

89 - آقای  فردین  ظاهری  فرزند ناصر کد نامزد 1547

 

90 - آقای  حمید  عباسی  فرزند صدیق کد نامزد 1548

 

91 - آقای  صابر  عباسی  فرزند مظفر کد نامزد 1549

 

92 - آقای  کمال  عباسی  فرزند علی اکبر کد نامزد 1561

 

93 - آقای  خالد  عباسی خودلان  فرزند محمد کد نامزد 1564

 

94 - آقای  ئاکو  عزیزی  فرزند عبدالوهاب  کد نامزد 1568

 

95 - آقای  کمال الدین  عزیزی  فرزند محمدصدیق کد نامزد 1569

 

96 - آقای  محمدرحیم  غلام ویسی  فرزند کریم  کد نامزد 1585

 

97 - آقای  سوران  غلامی  فرزند محمد کد نامزد 1586

 

98 - آقای  آرام  فاتحی  فرزند عبداله کد نامزد 1587

 

99 - آقای  یاسر  فاتحی  فرزند یحیی کد نامزد 1589

 

100 - آقای  اسعد  فتاحی  فرزند نصراله کد نامزد 1591

 

101 - آقای  عبداله  فتحی  فرزند محمد کد نامزد 1592

 

102 - خانم  لیلا  فروتن نژاد  فرزند یداله  کد نامزد 1595

 

103 - آقای  محمد  فرهمندی  فرزند عبذالله کد نامزد 1596

 

104 - آقای  کیوان   فرهمندی   فرزند محمد کد نامزد 1597

 

105 - آقای  محمدستار  فریدی  فرزند عبداله  کد نامزد 1598

 

106 - آقای  مسعود  قادرمزی  فرزند اسمعیل کد نامزد 1612

 

107 - آقای  کیوان  قادری  فرزند محمود کد نامزد 1615

 

108 - آقای  منوچهر  قبادی  فرزند احمد کد نامزد 1617

 

109 - آقای  فرهاد  قوامی  فرزند عباس کد نامزد 1619

 

110 - آقای  فرید  قوامی  فرزند محمدحسن کد نامزد 1621

 

111 - آقای  سیدمحسن  کاتورانی  فرزند سید احمد کد نامزد 1624

 

112 - آقای  مسعود  کامگاری  فرزند حبیب اله  کد نامزد 1625

 

113 - آقای  زاهد  کریمی  فرزند محمدعلی کد نامزد 1627

 

114 - خانم  سحر  کریمی  فرزند محمدعلی کد نامزد 1628

 

115 - آقای  صلاح الدین  کریمی  فرزند علی کد نامزد 1629

 

116 - آقای  محمد  کریمی مشهور به خبات فرزند نبی کد نامزد 1641

 

117 - آقای  هیوا  کریمی  فرزند احمد کد نامزد 1642

 

118 - آقای  رضا  گل عنبریان  فرزند محمدباقر کد نامزد 1646

 

119 - آقای  سیوان  مجیدی  فرزند محمد کد نامزد 1651

 

120 - آقای  برزان  محمدی  فرزند علی کد نامزد 1654

 

121 - آقای  فریدون  محمدی  فرزند اسمعیل  کد نامزد 1656

 

122 - آقای  محمد  محمدی  فرزند ابراهیم کد نامزد 1657

 

123 - آقای  محمدامین  محمدی  فرزند عباس کد نامزد 1658

 

124 - آقای  مصطفی  محمدی  فرزند محمدامین کد نامزد 1659

 

125 - آقای  هیمن  محمدی  فرزند توفیق کد نامزد 1671

 

126 - آقای  جمال  محمدی کانی سواران  فرزند باقر کد نامزد 1672

 

127 - آقای  محمدپوریا  مدرسی  فرزند عبیداله کد نامزد 1674

 

128 - آقای  ایوب  مرادخانی  فرزند غلامحسین کد نامزد 1675

 

129 - آقای  کمال  مرادی  فرزند صالح کد نامزد 1678

 

130 - آقای  محمدایوب  مظفری  فرزند محمدرشید کد نامزد 1679

 

131 - خانم  فرخ لقا  معتمدوزیری  فرزند هدایت الله  کد نامزد 1681

 

132 - آقای  حسین  معروفی  فرزند حسن کد نامزد 1682

 

133 - آقای  کامران  مکاری  فرزند بهرام  کد نامزد 1684

 

134 - خانم  شراره  مکتوبی  فرزند صدرالدین کد نامزد 1685

 

135 - آقای  قاسم  ملائی  فرزند محمد کد نامزد 1686

 

136 - آقای  نجم الدین  ملائی  فرزند محمدصدیق کد نامزد 1687

 

137 - آقای  فرزاد  منصوری  فرزند محمدامین کد نامزد 1689

 

138 - آقای  پیام  میرزانیا  فرزند فرج اله کد نامزد 1691

 

139 - آقای  سرکه وت  نجفی  فرزند حبیب اله کد نامزد 1695

 

140 - آقای  سینا  نجفی  فرزند صدیق کد نامزد 1696

 

141 - آقای  حسین  نیک نظر  فرزند عزت کد نامزد 1698

 

142 - خانم  مهناز  وریانی  فرزند احمد کد نامزد 1712

 

143 - خانم  شیدا  وزیری تبار  فرزند محمدسعید کد نامزد 1714

 

144 - آقای  اکبر  ویسانی  فرزند محمود کد نامزد 1716

 

145 - آقای  وفا  هزارپیشه  فرزند محمد کد نامزد 1719

 

146 - آقای  فرزاد  هلالی  فرزند حسین کد نامزد 1721

 

147 - آقای  حامد  یونسی  فرزند امین کد نامزد 1724

 

 

توجه :

1-      نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 13 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 13 نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

2-      هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری سنندج در اجرای ماده 52قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

3-       شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

 

ولی اله میرزائی اصل

فرماندار شهرستان سنندج


[ شنبه 92/3/18 ] [ 2:31 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
.. من عاشق محمدم
درباره وبلاگ
لینک دوستان
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 59
بازدید دیروز: 234
کل بازدیدها: 797936