سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاره کم سنه
 
قالب وبلاگ

آگهینتیجهانتخابات

بدینوسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر سنندج میرساند با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 1392/3/24 ، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

 

1-آقای یوسف اسدی نام پدر محمد دارای 39823 رای
2-آقای سیدبهاالدین حسینی نام پدر سید على دارای 6663 رای
3-آقای جلال شریعتی نام پدر ویس محمد دارای 6037 رای
4-آقای سیدانور رشیدی نام پدر سیدبرهان الدین دارای 6022 رای
5-آقای فرزاد هلالی نام پدر حسین دارای 5958 رای
6-آقای غریب سجادی نام پدر عارف دارای 5843 رای
7-آقای وفا اصلانی نام پدر فیض اله دارای 4952 رای
8-خانم زهرا آوجیان نام پدر کاظم دارای 4701 رای
9-آقای اسعد فتاحی نام پدر نصراله دارای 4670 رای
10-آقای فردین زمانی نام پدر خلیل دارای 4415 رای
11-آقای ماشاءاله رضائی نام پدر عبداله دارای 4240 رای
12-خانم لیلا فروتن نژاد نام پدر یداله دارای 4102 رای
13-آقای سیدکمال حسینی نام پدر سیدجبار دارای 3717 رای
14-آقای محمد محمدی نام پدر ابراهیم دارای 3672 رای
15-آقای سیف اله رضائی نام پدر بهاءالدین دارای 3576 رای
16-آقای سرکه وت نجفی نام پدر حبیب اله دارای 3501 رای
17-آقای نجم الدین ملائی نام پدر محمدصدیق دارای 3488 رای
18-آقای خالد عباسی خودلان نام پدر محمد دارای 3404 رای
19-آقای اکبر ویسانی نام پدر محمود دارای 3360 رای
20-خانم مریم اسدی نام پدر محمدمراد دارای 3335 رای
21-آقای مجید شاه اویسی نام پدر منصور دارای 3283 رای
22-خانم بهار زعفرانی نام پدر محمد دارای 3145 رای
23-آقای امید استادنوروزی نام پدر محى الدین دارای 3094 رای
24-آقای کمال سبحانی نام پدر عبدالکریم دارای 3066 رای
25-آقای خسرو ساعدی نام پدر عبدالعزیز دارای 3004 رای
26-آقای هیرش رضائی نام پدر اقبال دارای 2979 رای
27-آقای ئاکو پرنگ نام پدر محمدصدیق دارای 2976 رای
28-خانم فریده جعفری نام پدر علی دارای 2937 رای
29-خانم آرزو خادم غوثی نام پدر محمدصالح دارای 2935 رای
30-آقای سعدی ساعدی دویسه نام پدر محمدسعید دارای 2928 رای
31-آقای شاهو پیرویسی نام پدر محمدسعید دارای 2831 رای
32-آقای جمال محمدی کانی سواران نام پدر باقر دارای 2804 رای
33-آقای فرهاد قوامی نام پدر عباس دارای 2750 رای
34-آقای امید اسدی نام پدر رمضان دارای 2677 رای
35-آقای حامد چارداولی نام پدر عبداله دارای 2654 رای
36--آقای مهدی تخت فیروزه نام پدر محمد دارای 2645 رای
37-آقای شاهو زندی باغ?ه مریم نام پدر علی دارای 2596 رای
38-آقای سیوان مجیدی نام پدر محمد دارای 2542 رای
39-آقای قاسم ملائی نام پدر محمد دارای 2537 رای
40-آقای اسماعیل ابراهیمی نام پدر ابراهیم دارای 2520 رای
41-آقای ادریس الماسی نام پدر احمد دارای 2507 رای
42-آقای زانیار زندی باغ?ه مریم نام پدر علی دارای 2493 رای
43-آقای فریدون پوررضائی نام پدر اکبر دارای 2478 رای
44-آقای وفا هزارپیشه نام پدر محمد دارای 2394 رای
45-آقای کورش اله ویسی نام پدر حبیب اله دارای 2374 رای
46-آقای پیام میرزانیا نام پدر فرج اله دارای 2357 رای
47-آقای آرام فاتحی نام پدر عبداله دارای 2338 رای
48-آقای ایرج رستمی نام پدر علی اکبر دارای 2253 رای
49-آقای کیوان فرهمندی نام پدر محمد دارای 2127 رای
50-آقای کاوه آقائی نام پدر علی دارای 2110 رای
51-آقای شهرام حسین پناهی نام پدر موسی دارای 2101 رای
52-آقای سیدفرید شاه ویسی نام پدر سیدحبیب الله دارای 2068 رای
53-خانم مهناز وریانی نام پدر احمد دارای 2051 رای
54-آقای ابراهیم افضلی نام پدر شکر دارای 2043 رای
55-آقای کمال مرادی نام پدر صالح دارای 2031 رای
56-آقای فوأد سواری نام پدر نبی دارای 1952 رای
57-آقای دییار احمدی نام پدر محمدامین دارای 1947 رای
58-آقای سیدمحسن کاتورانی نام پدر سید احمد دارای 1925 رای
59-آقای فرزاد منصوری نام پدر محمدامین دارای 1917 رای
60-آقای ابراهیم حمزه زاده نام پدر محمد صالح دارای 1892 رای
61-آقای سیدعلی اشرف حسینی نام پدر سید عبدالله دارای 1891 رای
62-آقای شاهو روحانی نام پدر جمال دارای 1805 رای
63-آقای کوروش زندکریمی نام پدر نبی دارای 1707 رای
64-آقای سیدصلاح رشیدی نام پدر سیدمحمدغیاث دارای 1704 رای
65-خانم فرخ لقا معتمدوزیری نام پدر هدایت الله دارای 1689 رای
66-آقای ایوب مرادخانی نام پدر غلامحسین دارای 1595 رای
67-آقای علی خوشگوار نام پدر احمد دارای 1592 رای
68-خانم شیدا وزیری تبار نام پدر محمدسعید دارای 1588 رای
69-آقای عارف رحیمی نام پدر عنایت دارای 1582 رای
70-آقای افشار احمدی نام پدر عزت دارای 1564 رای
71-آقای یاسر فاتحی نام پدر یحیی دارای 1563 رای
72-آقای فریدون محمدی نام پدر اسمعیل دارای 1563 رای
73-آقای سینا نجفی نام پدر صدیق دارای 1497 رای
74-آقای فرزین رعدی نام پدر یداله دارای 1497 رای
75-آقای کاوه خادمی نام پدر ولی دارای 1497 رای
76-آقای جمشید پیرا نام پدر محمدباقر دارای 1491 رای
77-آقای مظفر اصلانی نام پدر علی دارای 1484 رای
78-آقای حسین معروفی نام پدر حسن دارای 1467 رای
79-آقای شهرام سعیدی نام پدر بیوک آقا دارای 1437 رای
80-آقای ابراهیم ابراهیمی نام پدر عزیز دارای 1432 رای
81-آقای فردین حسین پناهی نام پدر محمدباقر دارای 1431 رای
82-آقای شاه رخ اردلان منش نام پدر عبدالجبار دارای 1409 رای
83-آقای جمال الدین افضلی نام پدر عبدالرزاق دارای 1399 رای
84-آقای محمدامین محمدی نام پدر عباس دارای 1392 رای
85-آقای اردشیر رحمانی نام پدر کریم دارای 1375 رای
86-آقای شاهو طوفانی نام پدر محمدحسین دارای 1372 رای
87-آقای فاتح اصلانی اسلمرز نام پدر احمد دارای 1353 رای
88-آقای محمد فرهمندی نام پدر عبذالله دارای 1326 رای
89-آقای حسن احمدی دهرشید نام پدر محمدامین دارای 1314 رای
90-خانم ندا پربار نام پدر ناصر دارای 1308 رای
91-آقای محمدستار فریدی نام پدر عبداله دارای 1280 رای
92-آقای حسین اصلانی نام پدر على دارای 1251 رای
93-آقای موسی خدامرادی نام پدر عیسی دارای 1245 رای
94-آقای محمدرحیم غلام ویسی نام پدر کریم دارای 1244 رای
95-آقای میلاد توسلی نام پدر محمد دارای 1230 رای
96-آقای شمس الدین امجدیان نام پدر حسینعلى دارای 1214 رای
97-آقای سامان احمدی نام پدر ابوبکر دارای 1211 رای
98-آقای کامران مکاری نام پدر بهرام دارای 1184 رای
99-آقای مصطفی محمدی نام پدر محمدامین دارای 1173 رای
100-خانم سحر کریمی نام پدر محمدعلی دارای 1123 رای
101-آقای فرید قوامی نام پدر محمدحسن دارای 1114 رای
102-آقای حبیب الله حسن زاده نام پدر ناصر دارای 1099 رای
103-آقای فواد باباخانی نام پدر بهاءالدین دارای 1067 رای
104-آقای چیا آبیدر نام پدر حسین دارای 1065 رای
105-آقای صابر عباسی نام پدر مظفر دارای 1051 رای
106-خانم پخشان حسین پناهی قروچای نام پدر محمود دارای 1048 رای
107-آقای محمدایوب مظفری نام پدر محمدرشید دارای 1040 رای
108-آقای محمدپوریا مدرسی نام پدر عبیداله دارای 1036 رای
109-آقای منوچهر قبادی نام پدر احمد دارای 995 رای
110-خانم شیدا احمدی نام پدر قدرت اله دارای 990 رای
111-آقای فواد حسین پناهی قروچای نام پدر محمود دارای 976 رای
112-آقای برزان محمدی نام پدر علی دارای 941 رای
113-آقای سیدعبدالرحمن ابراهیمی نام پدر سیدمحمدرؤف دارای 926 رای
114-آقای علی حسن حسینی نام پدر نجم الدین دارای 923 رای
115-آقای محمد کریمی نام پدر نبی دارای 903 رای
116-آقای محمدوریا خورده بینان نام پدر عبدالواحد دارای 899 رای
117-آقای سیروان زارع نام پدر محمود دارای 889 رای
118-آقای راشد شریفی نام پدر صدیق دارای 824 رای
119-آقای مسعود قادرمزی نام پدر اسمعیل دارای 812 رای
120-آقای یعقوب حیدرآبادی نام پدر اله مراد دارای 806 رای
121-آقای فواد بی نیاز نام پدر احمد دارای 805 رای
122-آقای حامد یونسی نام پدر امین دارای 786 رای
123-آقای حمید عباسی نام پدر صدیق دارای 769 رای
124-آقای رضا گل عنبریان نام پدر محمدباقر دارای 762 رای
125-آقای صدیق ایوبی نام پدر محمدکریم دارای 728 رای
126-آقای فردین ظاهری نام پدر ناصر دارای 689 رای
127-آقای هیوا کریمی نام پدر احمد دارای 620 رای
128-آقای سوران غلامی نام پدر محمد دارای 618 رای
129-آقای شهزاد طهرانی نام پدر محمد دارای 573 رای
130-آقای زاهد کریمی نام پدر محمدعلی دارای 568 رای
131-آقای عبداله فتحی نام پدر محمد دارای 536 رای
132-آقای عادل بدخشان نام پدر علی دارای 455 رای
133-آقای امید سعیدی نام پدر محمدرشید دارای 418 رای
134-آقای کمال الدین عزیزی نام پدر محمدصدیق دارای 408 رای
135-خانم فرشته بروسان نام پدر مصطفی دارای 393 رای
136-آقای کیوان قادری نام پدر محمود دارای 371 رای
137-آقای هیمن محمدی نام پدر توفیق دارای 358 رای
138-آقای ئاکو عزیزی نام پدر عبدالوهاب دارای 334 رای
139-آقای حسین نیک نظر نام پدر عزت دارای 319 رای
140-آقای محمدصدیق پایا نام پدر صیدیمراد دارای 315 رای
141-آقای مسعود کامگاری نام پدر حبیب اله دارای 306 رای
142-آقای کمال عباسی نام پدر علی اکبر دارای 229 رای

اینک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان راداشته باشد.

فرماندار شهرستان سنندج


[ یکشنبه 92/3/26 ] [ 2:29 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
.. من عاشق محمدم
درباره وبلاگ
لینک دوستان
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 103
بازدید دیروز: 154
کل بازدیدها: 745479