سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاره کم سنه
 
قالب وبلاگ

چه نی نابینا به ته مای چاوه

چه نی بریندار تا مه زروی ئاوه

چلون گویی زه وی به هوا به نه

بوونی بوونه وه ر بوونی ژه مه نه

بو ژیان چه نی گرینگه هه تاو

مروفیش ناژی به بی نان و ئاو

وه ک چلون ماسی له ئاودا ده ژی

ئه گر ئاو نه بی ناتوانی بژی

منیش به بی تو ژینم لی ونه

چونکه دوورم لیت شاره کم سنه

عاشق چه ند دلی به کفت و کویه

جه رگی به کوله و پر له بوسویه

هه نگ چه نی حزی له شیله ی گوله

بوی گولیش چه نی ته سکینی دله

چون ناله ی دایکی روله له ده س داو

ئاگر بر ئه دا له جه رگ و هه ناو

منیش به بی تو جه رگم کون کونه

چونکه دوورم لیت شاره کم سنه

 


[ چهارشنبه 91/4/21 ] [ 10:17 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

پنجمین نمایشگاه کتاب کردستان  به مدت یک هفته در  سنندج بر پا شده است. در این نمایشگاه  220 ناشر و نمایندگی از سراسر کشور  در قالب 170 غرفه 27 هزار عنوان کتاب را در موضوعات مختلف در معرض دید علاقمندان قرار داده اند. کتاب های موجود در نمایشگاه با 40 درصد

نمایشگاه کتاب کردستان 

ادامه مطلب...

[ دوشنبه 91/4/19 ] [ 9:46 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

په ری خان
زوون له وه ر خرخا? له ده س گو?ی هابان سه روه نی
ماشته ی له مه خمه ? کرده وه ر خوه زیه و وه حا? خاوه نی

سقانم میل سه رمه دان چه وم وه سرمه ی قه ی چه وی
مانی نه قاشی کردیه گو?ه یل نه خش داوه نی

برام بودن وه نه زر ئه و مانگه شه وه یل سوخمه یه
وه له رز له رز سوخمه گه ی نازار په سا مه شکه ژه نی

ئی بو شه ما?ه چو خوه شه بوکام خودا لایق دیه
هه م کام په ریخانه خودا له سه ر په سا له چگ که نی؟

سوفی له دین ده رچی منم پیته خه نه ی خاسو گه نم
به و لارو له نجه دی به سه دی که م بکه بزگه خه نی
 
سه راو ?یه گه لیم گردیه و پا ناسه ناوکانی سه راو
نازار ت زیو پایلد بشور وه خته م بمرم له تیه نی

 

ادامه مطلب...

[ دوشنبه 91/4/19 ] [ 1:11 صبح ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]


 گرد آوری‌ محصول‌، آماده‌ کردن‌ و بدست‌ آوردن‌ فراورده‌های‌ گوناگون‌، همواره‌ برای‌ مردم‌، چه‌ شهر نشین‌ و چه‌ بیابانگرد و وحشی‌، از روزگاران‌ بسیار باستان‌، دارای‌ ارج‌ فراوانی‌ بوده‌ و هست‌، و آدمیان‌ نخستین‌ و دوره‌های‌ پیش‌ از تاریخ‌، بر بنیاد نیازها و چگونگی‌ سرزمین‌ هایی‌ که‌ در آنها بسر برده‌اند، چه‌ شکار کنندگان‌، وچه‌ کشاورزان‌ در آن‌ هنگام‌ که‌ شکاری‌ کلان‌ و فربهی‌ به‌ چنگ‌ می‌آورند و یا از کشتزار خود، فراورده‌های‌ فراوانی‌ بر می‌داشتند، آن‌ چنان‌، شادی‌ و خوشی‌ به‌ تک‌ تک‌ افراد قبیله‌ها و خاندآنهاروی‌ می‌آورد که‌ همگی‌ خواه‌ ناخواه‌، بجست‌ و خیز برخاسته‌ و دست‌ به‌ دست‌ یکدیگر داده‌ بگرد آنچه‌ بدست‌ آورده‌ بودند، به‌ پایکوبی‌ و دست‌ افشانی‌ می‌پرداختند،

                                                                                     

  ادامه مطلب...

[ شنبه 91/4/17 ] [ 9:32 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

 

    SMSکوردی پیشواز کوردی ایرانسل همراه اول نام های کوردی
سقز  بیجار  کامیاران  بانه  
مریوان دیواندره قروه سرواباد  
         


[ شنبه 91/3/20 ] [ 3:5 صبح ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

اهنگ های پیشوازکوردی  ایرانسل
عزیز شاهرخ گولی آوات 551837 
حسن زیرک نه وروز ترانه های حسن زیرک 551854 
حسن زیرک ئه ی وه ی بارانه ترانه های حسن زیرک 551855 
حسن زیرک کرماشان ترانه های حسن زیرک 551856 
جمشید عزیز خانی بهار   551866 
عزیز شاهرخ گل نیشان آلبوم آوات 551874 
جمشید عزیز خانی یا رسول الله اعجاز 5511076 
جمشید عزیز خانی چشمه نور اعجاز 5511077 
جمشید عزیز خانی روز وصل اعجاز 5511078 
جمشید عزیز خانی چشم انتظاران اعجاز 5511079 
جمشید عزیز خانی خاک کعبه اعجاز 5511080 
جمشید عزیز خانی پیر میخانه اعجاز 5511081 
جمشید عزیز خانی اعجاز اعجاز 5511082 
جمشید عزیز خانی سلطان دین اعجاز 5511083 
کیخسرو پور ناظری ملول گیان نیشتمان 5511281 
کیخسرو پور ناظری مه گیره نیشتمان 5511282 
کیخسرو پور ناظری وارانه نیشتمان 5511283 
کیخسرو پور ناظری دماکوچ نیشتمان 5511284 
کیخسرو پور ناظری گیان گیان نیشتمان 5511285 
کیخسرو پور ناظری هاوه رولانکی نیشتمان 5511286 
حسن پور عیدیان دوتار من شادی های ایرانی 5512335 
سعدالله نصیری دلدار آلبوم دیلان 5512342 
سعدالله نصیری شانشین آلبوم دیلان 5512343 
سعدالله نصیری تو گل منی آلبوم دیلان 5512344 
سعدالله نصیری مجنون آلبوم دیلان 5512345 
سعدالله نصیری بناز آلبوم دیلان 5512346 
سعدالله نصیری کوچ آلبوم دیلان 5512347 
سعدالله نصیری رویت را مگردان آلبوم دیلان 5512348 
عزیز شاهرخ سازی ئاواره آلبوم آوات 5512349 
عزیز شاهرخ دیوان آلبوم آوات 5512350 
عزیز شاهرخ شنه ی به ربه یان آلبوم آوات 5512351 
عزیز شاهرخ له بیرت که م آلبوم آوات 5512352 
عزیز شاهرخ سه یران آلبوم آوات 5512353 
عزیز شاهرخ مقام پاییز آلبوم آوات 5512354 
عزیز شاهرخ آواتی آلبوم آوات 5512355 
عزیز شاهرخ مقام دیوان آلبوم آوات 5512356 
عزیز شاهرخ بلبلی غمگین آلبوم آوات 5512357 
عزیز شاهرخ زمانه آلبوم زمانه 5512358 
عزیز شاهرخ تک نوازی نرمه نای آلبوم زمانه 5512359 
عزیز شاهرخ صبری آلبوم زمانه 5512360 
عزیز شاهرخ آواز زالم آلبوم زمانه 5512361 
عزیز شاهرخ کابوکی آلبوم زمانه 5512362 
عزیز شاهرخ جان بی جمال جانان آلبوم زمانه 5512363 
عزیز شاهرخ ده ت په رستم فارسی آلبوم زمانه 5512364 
عزیز شاهرخ لاره لاره آلبوم زمانه 5512365 
عزیز شاهرخ راسته خیابان آلبوم زمانه 5512366 
عزیز شاهرخ ده ت په رستم کردی آلبوم زمانه 5512367 
عزیز شاهرخ شه مامه خال خال آلبوم زمانه 5512368 
سعدالله نصیری چاروکه آلبوم ژوان 5512380 
سعدالله نصیری ئه ی شه مال آلبوم ژوان 5512381 
سعدالله نصیری هورامان آلبوم ژوان 5512382 
سعدالله نصیری واران آلبوم ژوان 5512383 
سعدالله نصیری خه م له کول آلبوم ژوان 5512384 
سعدالله نصیری سفر آلبوم ژوان 5512385 
علی اکبر مرادی قه تار موسیقی کردستان 1 5512915 
علی اکبر مرادی هروا بوگه موسیقی کردستان 1 5512922 
علی اکبر مرادی بیان و یاری موسیقی کردستان 1 5512923 
علی اکبر مرادی لاو هی لاو موسیقی کردستان 1 5512924 
علی اکبر مرادی اقا یار داود موسیقی کردستان 1 5512925 
علی اکبر مرادی ته رزیاری موسیقی کردستان 1 5512917 
علی اکبر مرادی هی لاوه موسیقی کردستان 1 5512918 
علی اکبر مرادی یار دیده کان موسیقی کردستان 1 5512919 
علی اکبر مرادی هوهو موسیقی کردستان 1 5512920 
علی اکبر مرادی سلطان دینه موسیقی کردستان 1 5512921 
علی اکبر مرادی باریه موسیقی کردستان 1 5512916 
علی اکبر مرادی لامی لامی موسیقی کردستان 1 5512934 
علی اکبر مرادی یار داود موسیقی کردستان 1 5512935 
علی اکبر مرادی علی علی موسیقی کردستان 1 5512936 
علی اکبر مرادی هی گیان موسیقی کردستان 1 5512937 
علی اکبر مرادی حق داود موسیقی کردستان 1 5512926 
علی اکبر مرادی هانا فریاد رس داود موسیقی کردستان 1 5512927 
علی اکبر مرادی سه حه ری موسیقی کردستان 1 5512928 
علی اکبر مرادی هوهو یار موسیقی کردستان 1 5512929 
علی اکبر مرادی علی علی هو موسیقی کردستان 1 5512930 
علی اکبر مرادی هی دوس موسیقی کردستان 1 5512931 
علی اکبر مرادی تاله سواران موسیقی کردستان 1 5512945 
علی اکبر مرادی به لی ها موسیقی کردستان 1 5512946 
علی اکبر مرادی رژیان دالاهو موسیقی کردستان 1 5512947 
علی اکبر مرادی شاه خوشینی موسیقی کردستان 1 5512938 
علی اکبر مرادی هی دیار موسیقی کردستان 1 5512939 
علی اکبر مرادی ایمانم یار موسیقی کردستان 1 5512940 
علی اکبر مرادی ده سی وت موسیقی کردستان 1 5512941 
علی اکبر مرادی عالی گرزویش موسیقی کردستان 1 5512942 
علی اکبر مرادی مقام های شیخ امیری موسیقی کردستان 1 5512932 
علی اکبر مرادی مقام های شیخ امیری 2 موسیقی کردستان 1 5512933 
علی اکبر مرادی یاران جم نیان موسیقی کردستان 1 5512948 
علی اکبر مرادی شاه میو موسیقی کردستان 1 5512949 
علی اکبر مرادی بنیامین پیره موسیقی کردستان 1 5512950 
علی اکبر مرادی سائیل ای سائیل موسیقی کردستان 1 5512951 
علی اکبر مرادی جم نیان موسیقی کردستان 1 5512943 
علی اکبر مرادی سید محمد به رو موسیقی کردستان 1 5512944 
قادر غریب خسروی بیت کانبی خازه گوسان پارسی11 5513437 
قادر غریب خسروی بیت له له گوسان پارسی11 5513438 


 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

پیشواز های عارفانه...

[ جمعه 91/2/1 ] [ 2:23 صبح ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]
[ سه شنبه 91/1/29 ] [ 9:12 صبح ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

 

ازادی سنندج

 

 


[ دوشنبه 91/1/21 ] [ 11:1 صبح ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

رازیار:راز دار

 رازان:گفته ها/اسرار

 رازاو:اراسته

 رازاوه:اراسته

 رازیان:نام دهی در کردستان ایران وعراق         کورده

 رازین:رازان

 راژانه:رازیانه

 راسپر:سفارش کننده

 راشین:تو شه

 راگر:راه گیر

 رامان:متفکر

 راماو:متفکر

 رامتین:نام سازنده

 راویار:شکارچی

 رامیار:سیاس/سیاست مدار

 رامین:معشوقه ویس

 راهی:نجات ازاد

 راهین:اموزنده اموزگار

 روبار:رودبار

 رزگار:رهایی/نجات

 رزمان:جنگجو

 روبه خال:رویه خال

 روپاک:رو پاک

 روخسار:سیما/رو

 روزان:ایام/دوران

 روزگار:زمانه

 روژ بهار:روز بهاری

 روژان:روزها

 روژین:روزان/زیبارو مانند روز

 روسا:روسا از اسامی باستانی که در کتیبه بیستون امده است

 روسته م:قهرمان و پهلوان نامدار

 رو شنه نگ:زیبا رو

 روکسانا:زیبا رو

 

ادامه نام های کوردی...

[ شنبه 91/1/12 ] [ 11:37 صبح ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

ماه‌های خورشیدی در زبان کوردی

ماه‌های خورشیدی در سورانی:

1. خاکه‌ل?وه‌ Xakelêwe - فروردین

2. گو?ان Gulan - اردیبهشت

3. ج?زه‌ردان Cozerdan - خرداد
4. پوشپه‌ر Pû?per - تیر
5. گه‌لاو?ژ Gelawêj - مرداد
6. خه‌رمانان Xermanan - شهریور
7. ره‌زبه‌ر Rezber - مهر
8. گه‌?ار?زان Gellarêzan - ابان
9. سه‌رماوه‌ز Sermawez-اذر
10. به‌فرانبار Befranbar - دی
11. ر?به‌ندان Rêbendan - بهمن
12. ره‌شه‌م? Re?emê - اسفند

 

 

 

در منطقه کرمانشاهان و جنوب کردستان نام ماه‌ها بدینگونه است:


جیژنان (فروردین)،

گولان (اردیبهشت)

، زه‌ردان (خرداد)،

 په‌رپه‌ر (تیر)،

 گه‌لاویژ (مرداد)،

 نوخشان (شهریور)

، به‌ران (مهر)

، خه‌زان (آبان)

، ساران (آذر)،

 بفران (دی)،

به‌ندان (بهمن)،

 رمشان (اسفند)


[ شنبه 91/1/12 ] [ 11:12 صبح ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]
   1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
.. من عاشق محمدم
درباره وبلاگ
لینک دوستان
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 69
بازدید دیروز: 181
کل بازدیدها: 753491